Právnické osoby by se měly věnovat evidenci skutečných majitelů

Povinnost udělat pořádek a zaevidovat skutečné majitele ukládá právnickým osobám zákon a kdo si danou povinnost stihne splnit ještě letos ušetří peníze.

Více zde.https://www.danovy-portal.com/aktuality/evidence-skutecnych-majitelu-obchodnich-spolecnosti-je-do-konce-roku-2018-bez-poplatku