Daň z příjmu fyzických osob

Každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště, nebo se zde zdržuje alespoň 183 dnů v kalendářním roce, je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob. Jsou to tzv. rezidenti. Platí daň nejen z příjmů v České republice, ale i z příjmů ze zahraničí. Povinnost platit daň mají i tzv. nerezidenti, což jsou osoby, které v Česku nebydlí, ale vydělávají tu peníze. Platí daň jen ze zdrojů v České republice. Do příjmu fyzických osob se započítávají zaměstnanecké, služební a členské příjmy, funkční požitky, výdělky samostatně výdělečných osob, příjmy z kapitálu, nájmu a příjmy z některé ostatní činnosti, například výhry, příjmy ze soutěží a příležitostných prací.

Nově jsou do daně zahrnuty příjmy z dědictví a darů

Novinkou daně z příjmů fyzických osob je daň dědická a darovací. Příjmy z dědictví a odkazu se nově upravily, takže je širší okruh osob, které daně z tohoto příjmu neplatí. Osvobozeny od daně jsou například příbuzní v linii přímé i vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Pak se to také týká osob, které žily s poplatníkem nejméně rok před darováním ve společné domácnosti a darů nabytých příležitostně, jejichž hodnota nepřesáhne limit 15 tisíc korun.

Zvýšily se některé limity pro výpočet daní

Nové jsou také limity, kdy se daň z příjmů platit nemusí. Osvobozeny od daně jsou příjmy z důchodů a penzí, které nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 840 000 korun. Příjmy u závislé činnosti u dohod o provedení práce, které se daní srážkou, se zvyšují z původních 5 tisíc na 10 tisíc měsíčně. Limit u příjmů podle autorského zákona, které se také zdaňují srážkovou daní, se zvyšuje měsíčně na 10 000 korun. Daň se nemusí platit u ostatních nahodilých příjmů do 30 000 korun za rok. Pro poplatníka je důležité, aby správně určil nezdanitelnou část základu daně, využil odčitatelné položky či uplatnil slevu na dani a daňové zvýhodnění. Nově se ale zdaňují věci či úhrady pořízené z příspěvků spolků, dříve občanských sdružení.