Daňový doklad je třeba správně vyplnit

Každý daňový doklad i ten týkající se DPH musí mít předepsané náležitosti.

Přečtěte si jaké:http://www.danovy-portal.com/