Adresám zaměstnanců se věnujte jak nemluvněti

Údaje o vašich pracovnících mohou mít cenu zlata a firmu potopit nebo ochránit, je to i na vás jak budou působit.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/zamestnavatele-davejte-si-pozor-pri-dorucovani-pisemnosti-na-posledni-znamou-adresu